Jesteś tutaj: Firma

O firmie

Firma MGN Nieruchomości Marek Nakonieczny powstała w 2016 roku, zajmujemy się obsługą nieruchomości w pełnym zakresie. W odróżnieniu od innych firm podchodzi do zarządzania nieruchomościami nowocześnie, działając szybko, skutecznie i profesjonalnie.

Firma działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i obrocie nieruchomościami zdobywam już od 2004 roku,
posiadam uprawnienia zawodowe tj.:

  • Licencję Zarządcy Nieruchomości Nr 14212
  • Licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 18439
  • Uprawnienia audytora energetycznego budynków i budowli Nr UWM/WNT/A/675/10

Firma MGN Nieruchomości dla swoich klientów pozyskuje różne źródła finansowania inwestycji między innymi:

  • Środki Unijne,
  • Dotacje Urzędu Miasta,
  • Premie termomodernizacyjne itp.

Firma pracuje na profesjonalnym programie komputerowym firmy ZUI Mieszczanin potocznie zwany „SŁONie”, który umożliwia wgląd właściciela do danych i rozliczeń swojego lokalu poprzez e-kartotekę logując się na podstawie indywidualnego loginu i hasła.

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 50.000,00 Euro.

podpis